AKTUALNOŚCI


PIKNIK RODZINNY 2014r.


   W dniu 19.07.2014 o godzinie 16:00 na terenie rekreacyjnym w Szyldaku zorganizowany został "Piknik Rodzinny". W programie pikniku znalazły się następujące konkurencje sportowe:
  • mecz piłki nożnej – ojcowie kontra synowie
  • bieg w workach dla dzieci i dorosłych
  • przeciąganie liny dla dzieci i dorosłych
  • bieg z jajkiem na łyżce dla dzieci i dorosłychINWESTYCJE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2014r.


    Za pieniądze przeznaczone z funduszu sołeckiego na poprawę estetyki wsi zakupiono 36 drzewek ozdobnych - tui kolumnowych. 29 drzewek posadzono przy parkingu przed Szkołą Podstawową a 7 przy placu zabaw na terenie rekreacyjnym. Największą inwestycją w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku jest budowa chodnika przy ulicy Spacerowej.PRACE WIOSENNE W ROKU 2014r.


   Jak co roku na terenie rekreacyjnym w Szyldaku część aktywnych mieszkańców pracowała na terenie rekreacyjnym. Pomalowano również inpregnatem wiatkę, ławki i pomost.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM STATUTU MIEJSCOWOŚCI SZYLDAK.
ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.12.2013 do 30.06.2015r. realizować będzie projekt "Młodzi, aktywni w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
ZAPASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie w okresie od 01.11.2013 do 28.02.2015r. realizować będzie projekt "Szansa dla młodych w Powiecie Ostródzkim" współfinansowanym przez rzez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy..


   W dniu 12 września 2013r. odbyło się zebranie wiejskie w Szkole Podstawowej w Szyldaku, na którym przedstawiono opracowany projekt budowy Świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na terenie rekreacyjnym w naszej miejscowośći.
   W dniu 20.07.2013r. w Szyldaku na terenie rekreacyjnym odbył się "Piknik Rodzinny". Imprezę wzbogaciły liczne konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych, takie jak: mecz piłki nożnej ojcowie kontra synowie, bieg w workach, bieg z jajkiem na łyżce, przeciąganie liny, rzut beretem na odległość, i rzut lotką do celu. Zwycięzców wyróżniono nagrodami rzeczowymi i słodyczami.
   Prace wiosenno - porządkowe na terenie rekreacyjnym w Szyldaku 20.04.2013r.
   Firma Centrum "OKEY" Sp. z o.o. z Ostródy realizuje projekt: "NOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚĆI" kierowany do rolników oraz ich domowników, którzy wyrażają zamiar podjęcia zatrudnienia w obszarze nie związanym z działalnością rolniczą lub podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.


www.geo.ostroda.pl